EEN SPAANS EIGENDOM KOPEN

Voor zover een bouwkavel is gelegen binnen een urbanisatie, of een gebied dat daarvoor in het gemeentelijk plan is gezoneerd, is reeds een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning.

Bouwvoorschriften, die aanzienlijk variëren, bepalen echter de toegestane grootte van de villa op basis van de grootte van het perceel. Daarom moet ervoor worden gezorgd voordat u doorgaat met de aankoop van grond, dat men het huis van uw keuze erop mag bouwen.

Een bouwkundig onderzoek, zoals dat in het VK wordt begrepen, is in Spanje niet nodig voor hypotheekdoeleinden.

Toch is het aan te raden bij de aankoop van een ouder pand. Veelvoorkomende dingen om op te controleren zijn de staat van de sanitaire en elektrische installaties, waterdichting, dakbedekking, enzovoort.

Deze controles, evenals een volledig bouwkundig onderzoek, kunnen worden uitgevoerd door een Spaanse technische architect (aparejador) of zelfs door een gekwalificeerde Britse Chartered Surveyor. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de potentiële koper.

Spaanse banken zijn zeer concurrerend bij het aanbieden van hypotheken op zowel nieuwe eigendommen als bestaande eigendommen.

Het is nu gebruikelijk voor de meeste Spaanse banken om hypotheken aan niet-ingezetenen aan te bieden, hoewel sommige banken een grotere verscheidenheid aan financieringspakketten bieden dan andere.

Veelvoorkomende voorwaarden zijn hypotheken van 5 tot 15 jaar, vaak tot 70% van de aankoopprijs, ongeveer 1 punt boven de huidige EURIBOR-tarieven. De aanvrager moet natuurlijk in aanmerking komen voor de lening, vooral vanuit het oogpunt van voldoende inkomen om de maandelijkse betalingen te betalen, en de bank moet de waarde van het onroerend goed taxeren.

De getaxeerde waarde komt over het algemeen overeen met de marktwaarde van het onroerend goed.

Een buitenlander die geen ingezetene van Spanje is, heeft het recht om zijn eigendom volledig in vreemde valuta aan een andere niet-ingezeten buitenlander te verkopen, met betaling buiten Spanje.

Opgemerkt moet worden dat de belastingdienst een belastinginhouding van 3% uitvoert bij de verkoop van onroerend goed dat eigendom is van een niet-ingezeten verkoper, die wordt toegepast op de vermogenswinstbelasting (momenteel 21%).

De winst op de verkoop wordt verminderd met een klein percentage voor elk jaar eigendom ter compensatie van inflatie.

Als het ingehouden bedrag hoger is dan de verschuldigde belasting, kan dit voor een deel worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De verkopers die hun eigendom vóór 1986 in eigendom hadden, betalen momenteel geen vermogenswinstbelasting op een verkoop.

Het is de plicht van de cliënt of zijn advocaat om deze rekeningen via domiciliëring te voldoen.

Een urbanisatie is een geplande gemeenschap die voldoet aan de normen van de verschillende overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van de grond (woon-, handels-, sportgebied, groenzones), en het leveren van een specifiek pakket aan diensten en een minimaal kwaliteitsniveau bij de aanleg van wegen, trottoirs, riolering, riolering, elektriciteits- en waterinstallaties, enzovoort.

Het verkrijgen van toestemming om land te ontwikkelen tot een urbanisatie kan een ontwikkelaar tot meerdere jaren en enkele miljoenen euro’s kosten.

Het meest voor de hand liggende voordeel voor de eigenaar van een woning binnen een urbanisatie is het feit dat het landgebruik strikt wordt gecontroleerd. Als men besluit om een ​​huis te bouwen op een perceel in een deel van een urbanisatie dat uitsluitend bestemd is voor eengezinswoningen, dan bent u wettelijk verzekerd dat er noch een flatgebouw noch een konijnenboerderij op het aangrenzende eengezinsperceel mogen staan!
Er zijn verschillende bestemmingsclassificaties voor landelijke grond buiten verstedelijkingen. Marbella is bezig met het actualiseren van zijn masterplan en grote zorg moet worden betracht bij het kopen van land buiten een urbanisatie: onder de meeste omstandigheden is het mogelijk dat men niet in staat is om te bouwen op land dat niet binnen een urbanisatie ligt.

Europeanen uit de E.U. kan voor onbepaalde tijd in Spanje blijven.

Visa zijn niet vereist voor sommige andere landen, zoals de Verenigde Staten, maar zijn in andere gevallen wel vereist, afhankelijk van het land van herkomst en met verschillende toegestane verblijfsduur.

Er zijn verschillende internationale scholen in de omgeving, waaronder een in de omgeving van Sotogrande die wekelijks internaat biedt.

Leerlingen krijgen les in het Engels en er wordt een curriculumkeuze aangeboden tussen GCSE’s en A-Levels, en het International Baccalaureate, waarbij de laatste de nadruk legt op cursuswerk boven examenresultaten. Kijk voor meer informatie op onderstaande e-mailadressen:

Spaanse staatsscholen zijn gebaseerd op het baccalaureaatsysteem. Elke leerling van wie het jaarwerk als ontoereikend wordt beschouwd, wordt gedegradeerd om nog een jaar in dezelfde klas te blijven en het curriculum te herhalen.

Over het algemeen worden zeer goede resultaten behaald, met een hoog percentage leerlingen dat doorstroomt naar de universiteit.

Aangezien echter alle lessen natuurlijk in het Spaans worden gegeven, moet rekening worden gehouden met de leeftijd waarop een kind kan omgaan met een verandering van taal en leerplan.

Hoe jonger het kind, hoe makkelijker het de taal oppikt. De meeste jongeren onder de 12 kunnen in 3 of 4 maanden vloeiend Spaans leren.

Marbella heeft het nieuwste, modernste en best uitgeruste regionale ziekenhuis van Spanje (Hospital Costa del Sol), naast een goede, goed uitgeruste kliniek met een substantiële selectie van huisartsen en specialisten.
Particuliere medische verzekeringen zijn beschikbaar via verschillende groepen zoals SANITAS. De kosten per persoon kunnen variëren, afhankelijk van hun leeftijd en gezondheidstoestand. Het Spaanse socialezekerheidsstelsel staat E.U. bewoners toegang tot het zorgnetwerk via een speciaal formulier (E-101).

Voor ingezetenen die zelfstandig zijn, een bedrijf hebben of werknemers zijn, geven uw sociale bijdragen automatisch recht op toegang tot het Spaanse gezondheidsnetwerk.